Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Sistem belgelendirme, bir kuruluşun belirli bir standart veya norma uygun olarak faaliyet gösterdiğini gösteren bir belge verme sürecidir. Sistem belgelendirme, kuruluşun kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, bilgi güvenliği gibi alanlarda performansını arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yasal uyumluluğu göstermek ve rekabet avantajı elde etmek için yapılabilir. Sistem belgelendirme, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Bu kuruluşa belgelendirme kuruluşu denir.

Q1Cert Hakkında

Q1Cert, Türkiye’nin önde gelen sistem belgelendirme kuruluşlarından biridir. Q1Cert, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 gibi uluslararası kabul görmüş standartlarda sistem belgelendirme hizmeti vermektedir. Q1Cert, müşterilerine kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler sunmakta, sektördeki tecrübesi ve uzman kadrosu ile fark yaratmaktadır. Q1Cert’in vizyonu, sistem belgelendirme alanında Türkiye’nin lider kuruluşu olmak ve uluslararası alanda da tanınmış bir marka haline gelmektir. Q1Cert’in misyonu ise, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sürekli gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma değer katmak için etik, güvenilir ve profesyonel hizmet sunmaktır.

Sistem Belgelendirme Süreci

Q1Cert’in sistem belgelendirme süreci şu şekilde işlemektedir:

Başvuru

Müşteri, Q1Cert’in web sitesinden veya telefonla başvuru formunu doldurarak sistem belgelendirme talebinde bulunur.

Teklif

Q1Cert, müşterinin başvuru formundaki bilgileri değerlendirerek uygun bir teklif hazırlar ve müşteriye sunar.

Sözleşme

Müşteri teklifi kabul ederse, Q1Cert ile sözleşme imzalar.

Ön denetim

Q1Cert, müşterinin isteği doğrultusunda sistemin hazır olup olmadığını kontrol etmek için bir ön denetim yapar.

Belgelendirme denetimi

Q1Cert, müşterinin sisteminin ilgili standart veya norma uygunluğunu değerlendirmek için bir belgelendirme denetimi yapar. Denetim sonucunda rapor hazırlar ve bulguları müşteriye bildirir.

Belgelendirme kararı

Q1Cert, denetim raporunu inceleyerek bir belgelendirme kararı verir. Karar olumlu ise müşteriye bir sertifika verir. Karar olumsuz ise müşteriden düzeltici faaliyetler yapmasını ister.

Gözetim denetimleri

Q1Cert, sertifika geçerlilik süresi boyunca periyodik olarak gözetim denetimleri yaparak sistemin devamlılığını ve iyileştirilmesini sağlar.

Q1Cert ile Sistem Belgelendirmenin Avantajları

Q1Cert ile sistem belgelendirmenin avantajları şunlardır:

TÜRKAK akreditasyonu sayesinde uluslararası geçerliliğe sahip olmak

Kaliteli ve hızlı hizmet almak

Ekonomik fiyatlarla bütçeye uygun çözümler bulmak

Tecrübeli ve uzman kadrodan destek almak

Sürekli gelişim fırsatları yakalamak

Müşteri memnuniyetini arttırmak

Rekabet gücünü yükseltmek

Yasal uyumluluğu sağlamak

Kurumsal imajı güçlendirmek