Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik raporu, bir şirketin ekonomik, çevresel, sosyal ve etik açılardan faaliyetlerini, planlarını ve hedeflerini tüm paydaşlarıyla paylaştığı bir rapor türüdür. Sürdürülebilirlik raporu hazırlamak, şirketlerin sadece kâr odaklı olmadıklarını, aynı zamanda doğal kaynakları koruduklarını, insan haklarına saygı gösterdiklerini, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini önemsediklerini ve topluma katkı sağladıklarını göstermenin bir yoludur. Bu raporu hazırlamak ayrıca şirketlerin rekabet gücünü artırır, itibarlarını yükseltir, riskleri azaltır ve yeni fırsatlar yaratır.

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması için öncelikle şirketin mevcut durumunu analiz etmek, paydaşlarını belirlemek, sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmak ve performans göstergelerini seçmek gerekir. Sonra bu bilgileri raporlama standartlarına uygun bir şekilde toplamak, değerlendirmek ve sunmak gerekir. Raporlama standartları arasında en yaygın olanı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından geliştirilen GRI Standartları’dır. GRI Standartları, şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını ölçmelerine, yönetmelerine ve raporlamalarına yardımcı olan evrensel bir çerçeve sunar.

Sürdürülebilirlik Raporu Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik raporu, bir şirketin ekonomik, çevresel, sosyal ve etik açılardan faaliyetlerini, planlarını ve hedeflerini tüm paydaşlarıyla paylaştığı bir rapor türüdür. Raporun hazırlanması, şirketlerin sadece kâr odaklı olmadıklarını, aynı zamanda doğal kaynakları koruduklarını, insan haklarına saygı gösterdiklerini, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini önemsediklerini ve topluma katkı sağladıklarını göstermenin bir yoludur. Aynı zamanda şirketlerin rekabet gücünü artırır, itibarlarını yükseltir, riskleri azaltır ve yeni fırsatlar yaratır.

Bu rapor neden önemlidir sorusunun cevabı, şirketlerin geleceğine yatırım yapmak istemeleridir. Sürdürülebilirlik raporu hazırlayan şirketler, mevcut durumlarını analiz eder, paydaşlarını belirler, sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturur ve performans göstergelerini seçer. Bu sayede şirketler, faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal sonuçlarını ölçer, yönetir ve raporlar. Böylece şirketler, hem kendi gelişimlerini hem de paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Sürdürülebilirlik raporu hazırlamak isteyen şirketler için uluslararası standartlar bulunmaktadır. En yaygın olanı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından geliştirilen GRI Standartları’dır. GRI Standartları, şirketlere evrensel bir çerçeve sunarak sürdürülebilirlik raporlamasında kalite ve tutarlılık sağlar.

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Mevcut durumu analiz etmek

Şirketinizin ekonomik, çevresel, sosyal ve etik açılardan faaliyetlerini, performansını, risklerini ve fırsatlarını değerlendirmek için bir durum analizi yapın. Bu analiz, sürdürülebilirlik raporunuzun temelini oluşturacaktır.

Paydaşları belirlemek

Sürdürülebilirlik raporunuzun kimler için hazırlandığını ve kimlerin raporunuzdan etkileneceğini belirleyin. Paydaşlarınız arasında çalışanlarınız, müşterileriniz, tedarikçileriniz, yatırımcılarınız, düzenleyici kurumlar, sivil toplum kuruluşları, medya ve genel kamu olabilir. Paydaşlarınızın beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak için onlarla iletişim kurun.

Sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmak

Şirketinizin vizyonu, misyonu, değerleri ve hedefleri ile uyumlu olarak sürdürülebilirlik stratejilerini belirleyin. Sürdürülebilirlik stratejileriniz, şirketinizin ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklarını nasıl yerine getireceğini ve paydaşlarınızın beklenti ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını göstermelidir.

Performans göstergelerini seçmek

Sürdürülebilirlik stratejilerinizi ölçmek ve raporlamak için uygun performans göstergelerini seçin. Performans göstergeleriniz, şirketinizin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını nicel ve nitel olarak ifade etmelidir. Performans göstergelerinizi seçerken uluslararası standartlara uygun olmasına dikkat edin.

Bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sunmak

Performans göstergelerinize dayalı olarak şirketinizin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri toplayın. Bu bilgileri analiz ederek şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini, başarılarını ve gelişim alanlarını belirleyin. Bu bilgileri raporlama standartlarına uygun bir şekilde sunun. Raporunuzun tasarımına, baskısına ve yayınlanmasına da özen gösterin.

Şirketler için en yaygın raporlama standardı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından geliştirilen GRI Standartları’dır. GRI Standartları, şirketlere evrensel bir çerçeve sunarak sürdürülebilirlik raporlamasında kalite ve tutarlılık sağlar. GRI Standartları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

Sürdürülebilirlik Raporu Örnekleri

Sürdürülebilirlik raporu, bir şirketin ekonomik, çevresel, sosyal ve etik açılardan faaliyetlerini, planlarını ve hedeflerini tüm paydaşlarıyla paylaştığı bir rapor türüdür. Sürdürülebilirlik raporu hazırlamak, şirketlerin sadece kâr odaklı olmadıklarını, aynı zamanda doğal kaynakları koruduklarını, insan haklarına saygı gösterdiklerini, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini önemsediklerini ve topluma katkı sağladıklarını göstermenin bir yoludur. Bunun yanında şirketlerin rekabet gücünü artırır, itibarlarını yükseltir, riskleri azaltır ve yeni fırsatlar yaratır.

Siz de sürdürülebilirlik raporu hazırlamak isterseniz Q1Cert ile iletişime geçebilirsiniz. Q1Cert olarak biz de sürdürülebilirlik raporu hazırlama konusunda sizlere profesyonel hizmet sunuyoruz. Bu süreçte sizlere danışmanlık yaparak, raporunuzun GRI Standartları’na uygun olmasını sağlıyoruz. Ayrıyetten raporunuzun tasarımını, baskısını ve yayınlanmasını da üstleniyoruz. Siz de Q1Cert ile sürdürülebilirlik raporu hazırlayarak şirketinizin geleceğine yatırım yapın.