Çevre Güvenliği Politikası

Çevre Güvenliği Politikası

Çevre güvenliği politikası, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliği ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, insan sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gibi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde alınan kararlar, uygulanan önlemler ve yürütülen işbirlikleri bütünüdür. Çevre güvenliği politikası, hem ekonomik hem de sosyal kalkınmayı destekleyen, çevresel riskleri azaltan ve çevre sorunlarının kaynağında önleyen bir yaklaşımı benimser. Çevre güvenliği politikası, aynı zamanda çevre ile ilgili anlaşmazlıkları ve çatışmaları önlemek, barış ve istikrarı sağlamak için de önemlidir.

Q1Cert Çevre Güvenliği Politikası

Q1Cert, çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve çevre güvenliği konusundaki sorumluluğunu en üst seviyede tutmayı taahhüt eder. Çevre ve insan sağlığına olan saygımız, iş faaliyetlerimizin her yönünü şekillendirir. Bu politika, çevresel etkilerimizi yönetme ve azaltma çabalarımızı yansıtmakta olup, tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı bu amaç doğrultusunda hareket etmeye teşvik eder.

Hizmetlerimiz

Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Çevre yönetim sistemi (ÇYS), kuruluşların çevresel performanslarını izlemelerini, değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini sağlayan bir yönetim aracıdır. ÇYS, ISO 14001 standardına göre kurulur ve belgelendirilir. Q1Cert olarak, kuruluşlara ÇYS kurulumu, belgelendirme, eğitim ve denetim konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylece kuruluşlar, çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturabilir, yasal şartlara uyabilir, maliyetleri azaltabilir ve rekabet avantajı sağlayabilirler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Danışmanlığı

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz etkilerinin önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması için yapılan bir çalışmadır. ÇED, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre zorunlu olan projeler için yapılır. Q1Cert olarak, kuruluşlara ÇED raporu hazırlama, izin alma, takip etme ve raporlama konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylece kuruluşlar, projelerini çevreye uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilir, yasal yaptırımlardan kaçınabilir ve sosyal sorumluluk bilinci gösterebilirler.

Yasal Uyumluluk

Tüm geçerli çevre yasalarına ve düzenlemelere tam uyum sağlamak ve bu konudaki gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek önceliğimizdir.

Atık Yönetimi

Atıklarımızı en aza indirme, geri dönüşümü teşvik etme ve zararlı etkilerini önleme çabalarımızla çevreye olan yükü azaltmayı hedefliyoruz.

Enerji ve Kaynak Verimliliği

İş operasyonlarımız sırasında enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak karbon ayak izimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Yeşil Tedarik Zinciri

Tedarikçilerimizden çevre dostu ürünler ve hizmetler temin etmek için iş birliği yaparak sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyoruz.

Taahhütlerimiz

Çevre koruma ilkesini iş faaliyetlerimizin her aşamasında benimseyeceğiz ve bu ilkeyi tüm çalışanlarımıza aktaracağız.

Çevre güvenliği performansımızı periyodik olarak gözden geçirip, sürekli iyileştirme fırsatları arayacağız.

Çevresel riskleri önceden tahmin etmek ve olası etkilerini en aza indirmek için önleyici tedbirler alacağız.

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı çevre güvenliği konusunda eğiterek farkındalığı artıracağız.

Çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi çözümleri teşvik edeceğiz ve uygulayacağız.

Q1Cert, çevre güvenliği alanında liderlik etmeyi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlayan bir vizyonla hareket eder. Bu politika, çevre dostu bir yaklaşımı teşvik ederken aynı zamanda iş faaliyetlerimizin etkinliğini ve rekabetçiliğini artırmayı hedefler. Bu taahhütler doğrultusunda, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirme konusundaki kararlılığımızı yineleyerek, daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çabalayacağımızı belirtiriz.