BRC Denetimi Nedir?

RC denetimi, gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların tedarik zinciri süreçlerini belirli bir standartta tutmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir değerlendirme ve denetleme işlemidir. BRC, tedarik zinciri süreçlerindeki kalite, güvenlik ve uygunluk standartlarını belirler ve bunların uygulanmasını sağlamak için BRC Global Standard for Food Safety, Packaging and Packaging Materials, Storage and Distribution, Consumer Products, Agents and Brokers, gibi çeşitli standartlar geliştirir. BRC denetimi, bu standartlara uygunluğu ölçmek için gerçekleştirilen bir değerlendirme sürecidir.

 

BRC belgesi almak için işletmelerin BRC standartlarına uygunluğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Bu uygunluk, sertifikalandırma kuruluşları tarafından yapılan BRC denetimi sonucunda belirlenir.

 

BRC denetimi, işletmelerin ürün kalitesi ve güvenliği, proseslerin kontrolü, çevresel etkiler, personel eğitimi ve tesis güvenliği gibi konularda belirlenen kriterlere uygunluğunu kontrol eder. Denetim sonucunda işletmeler, BRC standartlarına uygunluk durumuna göre bir değerlendirme raporu alırlar. Eğer işletme BRC standartlarına uygunluğunu kanıtlamışsa, sertifikalandırma kuruluşu tarafından BRC belgesi verilir.